Wcard logo
Android
  Android &

  IOS friendly

Apple
  Easy
  to use
  Lehká na

  používání

phone
  Compatible with
  older phones
  Kompatibilní se

  staršími telefony

noapp
  No app
  needed
  Nepotřebujete

  Aplikaci

NFC BUSINESS CARDNFC VIZITKA [VÍ-KARD]

Get customers on your side.Získejte si zákazníky na svou stranu.

  Modernize your business, collect leads and value face-to-face meetings more than ever before. It can be used anywhere, whether it's networking, an informal dinner or a vacation, you'll always be prepared.Modernizujte svou firmu, sbírejte leady a zhodnocujte osobní schůzky více, než kdy předtím. Využití najde kdekoliv, ať už jde o networking, neformální večeři nebo dovolenou, vždy budete připraveni.
  Choose a version:Vybrat variantu:

NFC BUSINESS CARDNFC VIZITKA [VÍ-KARD]

Get customers on your side.Získejte si zákazníky na svou stranu.

  Modernize your business, collect leads and value face-to-face meetings more than ever before. It can be used anywhere, whether it's networking, an informal dinner or a vacation, you'll always be prepared.Modernizujte svou firmu, sbírejte leady a zhodnocujte osobní schůzky více, než kdy předtím. Využití najde kdekoliv, ať už jde o networking, neformální večeři nebo dovolenou, vždy budete připraveni.
  Choose a version:Vybrat variantu:
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
FROM INDIVIDUALS TO LARGE CORPORATIONS OD JEDNOTLIVCŮ PO VELKÉ KORPORACE

WE OFFER A SOLUTION FOR EVERY PROFESSIONAL NABÍZÍME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO PROFESIONÁLA

Instagram

Reddit

OnlyFans

Pinterest

Twitch

Tumblr

Facebook

Discord

LinkedIn

Snapchat

Twitter

Telegram

TikTok

YouTube

FormFormulář

Freelo

GitHub

DocsDokumenty

StorageUloženka

Trello

WorkPráce

Craft

Google DriveGoogle disk

Coinbase

Patreon

PayPall

Herohero

Revolut

Spotify

Google play

Apple store

SoundCloud

Web

Skype

WeChat

AdressAdresa

Viber

Apple music

WhatsApp

Google reviewsGoogle recenze

MenuJídelní lístek

  CONVERT A PARTICIPANT
  INTO A CUSTOMER
  Place your business card wherever
  you need.
  PROMĚŇTE ÚČASTNÍKA
  NA ZÁKAZNÍKA
  Umístěte svou vizitku kdekoliv,
  kde potřebujete.
  SIMPLE AND QUICK SETUP
  No complicated maintenance or setup.
  JEDNODUCHÉ A
  RYCHLÉ NASTAVENÍ
  Žádná složitá údržba ani nastavení.
  UNDERSTAND YOUR
  CUSTOMERS
  Reward your employees
  who bring you the most customer interest.
  POCHOPTE SVÉ
  ZÁKAZNÍKY
  Odměňte své zaměstnance,
  kteří Vám přináší největší zájem zákazníků.
  CUSTOMIZE YOUR
  BUSINESS CARD
  Your business card is your identity.
  Dazzle everyone you meet.
  PŘIZPŮSOBTE SI SVOU
  VIZITKU
  Vaše vizitka je Vaše identita.
  Oslňte každého, koho potkáte.
funnel
funnel
funnel
  Plug & Play
  No Fees Žádné poplatky
  No limits Bez limitů
  Neither you nor your
  customer need any app
  Vy ani Váš zákazník
  nepotřebujete žádnou aplikaci
  No nonsense fees.
  You will pay once and done
  Žádné nesmyslné
  poplatky. Zaplatíte
  jednou a vyřešeno
  An endless supply of business cards, you'll never have to print anything again. Nekonečné zásoby vizitek, už nikdy nebudete muset nic tisknout.
funnel
funnel
  ECO FRIENDLY
  GDPR
  No unnecessary paperwork, we let you share almost anything Žádné zbytečné papíry, umožníme vám sdílet skoro cokoliv
  Your data is safe with us we don't share it with anyone Vaše data jsou u
  nás v bezpečí
  s nikým je nesdílíme
  MAIN BENEFITS KLÍČOVÉ BENEFITY
  Find out what can
  be hiding in your wallet
  Zjistěte, co vše se může
  ukrývat ve Vaší peněžence
  MAIN BENEFITS KLÍČOVÉ BENEFITY
  Find out what can
  be hiding in your wallet
  Zjistěte, co vše se může
  ukrývat ve Vaší peněžence
funnel
funnel
funnel
  Plug & Play
  No Fees Žádné poplatky
  No limits Bez limitů
  Neither you nor your
  customer need any app
  Vy ani Váš zákazník
  nepotřebujete žádnou aplikaci
  No nonsense fees.
  You will pay once and done
  Žádné nesmyslné
  poplatky. Zaplatíte
  jednou a vyřešeno
  An endless supply of business cards, you'll never have to print anything again. Nekonečné zásoby vizitek, už nikdy nebudete muset nic tisknout.
funnel
funnel
  ECO FRIENDLY
  GDPR
  No unnecessary paperwork, we let you share almost anything Žádné zbytečné papíry, umožníme vám sdílet skoro cokoliv
  Your data is safe with us we don't share it with anyone Vaše data jsou u
  nás v bezpečí
  s nikým je nesdílíme